wrapper

Covid-19 aren eragina arintzeko neurriak jasotzen dituen Sustapeneko Plan Integralaren iragarkia

AZPEITIKO UDALA 

COVID-19 AREN ERAGINA ARINTZEKO NEURRIAK JASOTZEN DITUEN SUSTAPENEKO PLAN INTEGRALA

Udalbatzak 2020ko maiatzaren 21ean egindako bilkuran Covid-19aren eragina arintzeko neurriak jasotzen dituen Sustapeneko Plan Integrala onartu zuen.

Dokumentu honek Udalbatzak 2020ko maiatzaren 5ean egindako bilkuran onartu zuen Udalaren 2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa osatzen du, eta bere edukia Azpeitiko Udalaren webgunean argitaratuta dago, laguntza-programari dagokion atalean.

Akordioa finkoa da bide administratiboan eta beraren aurka, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta hilabeteko epean, edo bestela, EAE-ko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzietako sala aurrean zuzenean inpugnatu daiteke, honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean, bidezkotzat jo litekeen bestezgainera.

Iragarkia