wrapper

AZPEITIKO HAPO-N “4. ARANA INGURUA” HIRIGINTZA EREMUAREN BARRUAN DAGOEN “4.1 SANTUTXO” ETA “1. ALDE ZAHARRA” HIRIGINTZA EREMUAREN BARRUAN DAGOEN “1.2. DONE JAKUE” AZPIEREMUEK OSATUTAKO JARDUKETA INTEGRATU GAUZATZEKO URBANIZATZEKO JARDUKETA PROGRAMA

1 Hasierako onarpena

2 Behin betiko onarpena