wrapper

2014ko abenduak 2ko erabakiak

HERRIAREN GOBERNU BATZARRAK 2014KO ABENDUAREN 2AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2014ko abenduaren 2an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Herriaren Gobernu Batzarra lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-ze-rrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udal-burua buru dela, eta Herriaren Gobernu Batzarrak osatzen duten zinegotzi denak bertan direla.

Honako akordioak hartu dira:
1.- Herriaren Gobernu Batzarrak 2014ko azaroaren 4an egindako bilkurako akta onartzea.

2.- Herri kontuen Euskal Epaitegiak Azpeitiko udaleko eta bere menpeko era-kunde autonomiadunak eta merkataritza baltzuaren inguruan egindako kontuen az-terketa (2013ko ekitaldia).

3.- Mikel Berasategi Etxeberriak egin-dako idatziari erantzunez, Joan XXIII au-zoa, 16 behean dagoen lokalean altzairuak saltzeko jarduera jartzeko obra baimena ematea.

4.- Aitor Gurrutxaga Zubizarretak egindako idatziari erantzunez, Iñaki Azpia-zu kalea, 1eko terrazan metalezko estruk-tura bat egiteko obra baimenari buruz, eran-tzuten zaio lanak egin aurretik etxepekoen baimena beharko duela eta jabekideen konpromizoa, beraiek aurrerago itxitura egitea nahi badute, mota antzekoa izango dela adieraziz.

5.- Udalaren lanpostu zerrendaren azterketa.

6.- Galdera eta erreguak.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea