wrapper

Apirilaren 1eko Gobernu Batzordeko laburpena

HERRIAREN GOBERNU BATZARRAK 2014ko APIRILAren 1ean HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2014ko apirilaren 1ean, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Herriaren Gobernu Batzarra lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-ze-rrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udal-burua buru dela, eta Gobernu Batzarra osatzen duten zinegotzi denak bertan direla.

Honako akordioak hartu dira:
1.- Herriaren Gobernu Batzarrak 2014ko martxoaren 11n egindako bilkura-ren akta onartzea.

2.- Plangintza Orokorraren baitan "Arana Ingurunea" 4. H.E. eremuan eraikita dauden Loiolako Ignazio etorbidea, 2-18 eraikuntzen legeztapena.

3.- Basozabal jauregian helduen hez-kuntzarako eskola jartzeko exekuzio proiek-tu teknikoa aztertuko da.

4.- Garmendia auzoa, 11ko jabekideei, erantsitako proiektuaren arabera, eraikun-tzan igogailua ipintzeko obra baimena ema-tea.
5.- Jose Luis Arangurenek egindako eskaerari buruz, Magdalena auzoko ermi-taren gainkaldean dagoen baratza batean txabola bat eraikitzeko obra baimenarena, erabaki gabe gelditu da.

6.- Obra baimena ematea Arregi Olai-zola familiari, gaur egungo Gerranzuri base-rria eraitsi ondoren, beste bat eraikitzeko bi bizitzarekin.
7.- Inmogroup S.L.ri, Udalaren Plan-gintza Orokorrean "Izarra" 14 hirigintza ere-muko R-2.1ean eskatutako aldaketak onar-tzea.
8.- Ura Ur agentziak bidalitako idatzia, uren kudeaketari buruzkoa, aztertu eta onartzea.

9.- Arrite S.L.ri, Erdikale, 17-19an prezio itunduko zazpi etxebizitza eta bost apartamentu libre eta lokalak eraikitzeko baimena ematea.

10.- Magdalena auzoa, 12an, oso egoe-ra txarrean dagoen eraikuntza erosteko pro-zedurarekin hastea.

11.- Jose Ignacio Aizpitartek eskatuta, Oñatz auzoa 202ko Zabale baserriaren egi-tura finkatzeko Exekuzio proiektua onar-tzea.

12.- Ez dago galdera eta erregurik.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea