wrapper

Urtarrilaren 13ko Udalbatzaren laburpena

UDALBATZA OSOAK 2015EKO URTARRILAREN 13AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2015eko urtarrilaren 13an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Udalbatza Osoa lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxebe-rria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Udalbatza Osoak osatzen duten zine-gotzi denak bertan direla, bat ezik.

Honako akordioak hartu dira:
1.- 2014ko abenduaren 2an egindako bilkuraren akta onartzea.

2.- Ezkerretegi baserriko partzelan ostalaritza jarduera sortu ondoren, bide pu-blikoa egokitzeko hirigintzako hitzarmena onartzea.

3.- Azpeitiko udalaren eta Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren arteko hitzarmena, garraio alorrean Mugi txartelak eskatzen dituen datoak lagatzeko.

4.- Azpeitiko Udal Kiroldegi Patrona-tua eta BPXport Kirol Zerbitzuak S.L.ren arteko kontratu administratiboaren aldaketa onartzea.

5.- Alkatetzak 2014ko martxoan eman-dako ebazpenen berri ematea.

6.- Galdera eta erreguak (Txomin Larrañaga).

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea