wrapper

Resumen del Pleno de 4 de febrero

Azpeitian, 2017ko otsailaren 7an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Udalbatza Osoa lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Udalbatza Osoak osatzen duten zinegotzi denak bertan direla.

Honako akordioak hartu dira:

1.- 2017ko urtarrilaren 16an egindako bilkuraren akta onartzea.

2.- Ezkustako eraikuntza eraisteko Udalaren eta jabetzaren arteko hirigintzako hitzarmena onartzea.

3.- Udalaren diru-laguntzen Plan Estrategikoa 2016-2019 onartzea; baita, 2016. ekitaldiko diru-laguntzen eranskina ere.

4.- Azpeitiko Udalaren eta Dendartean elkartearen arteko lankidetza hitzarmena onartzea.

5.- Kultura Sailak kudeaturiko programen baitan, "Sorkuntza" bekak emateko oinarrien aldaketa onartzea, eta 2017ko deialdiaren berri ematea.

6.- 25 urte baino gehiago dituztenentzat eta langabezian edo kontratuaren % 50eko murrizketa dutenentzat arlo arautuan edo ez arautuan formazio-ekintzak gauzatzeko diru-laguntza oinarrien aldaketa onartzea, eta 2017ko deialdiaren berri ematea.

7.- Hezkuntza ez arautuaren arloan neska-mutil gazteei formazio-ekintzak gauzatzeko diru-laguntza oinarrien aldaketa onartzea, eta 2017ko deialdiaren berri ematea.

8.- 2016. Udalaren aurrekontuan 5. zk. duen kreditu aldaketa onartzeko Alkatetzak 2016ko azaroaren 16an emandako ebazpenaren berri ematea.

9.- 2016. Kirol Patronatuko aurrekontuan 1. zk. duen kreditu aldaketa onartzeko alkatetzak 2016ko abenduaren 29an emandako ebazpena onartzea.

10.- Alkatetzak 2016ko maiatzean emandako ebazpenak.

11.- Mayors For Peace sareari atxikimendua adierazteko mozioa.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea