wrapper

Subvenciones directas a asociaciones y clubes deportivos

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea

NAGORE ALKORTA ELORZA, Azpeitiko Udalaren alkateak.

Azpeitiko Udalbatzak 2003ko maiatzaren 23an egindako bilkuran (organo berak 2004ko uztailaren 1ean aldatutakoak), Azpeitiko Kirol Elkarte eta taldeei ohizlrn diru-laguntza zehatz eta zuzenak ematea arautuko duten oinarriak onartu zituen. (G.A.O.n 2003ko irailaren 22an argitaratuak, eta aldaketa 2004ko abuztuaren 3an).

Oinarri arautzaileak ezarritakoa jarraituz, 2020. ekitaldirako Azpeitiko kirol elkarte eta taldeei ohizko jarduerarako diru-laguntzak emateko prozedura izapidetu da (Diru-laguntza prozedura Kirol sailean tramitatu da, eta herriko kirol taldeek aukera izan dute diru-laguntza prozeduran parte hartzeko).

Jarraitu den prozeduran aurkeztutako diru-laguntza eskabideak aztertu ondoren, Udaleko Kirol Batzordeak 2020ko ekail)aren 29an erabakia hartzeko eskudun den Alkatetza honi, izendatuko diren Elkarte parte hartzaileei kasu bakoitzean zehaztuko den diru-laguntza ematea proposatu dio.

Udal-aurrekontuan badago beharrezkoa den kontsignazioa gastuari aurre egiteko, 1.0500.481.341.00.02-2020 Kirol batzordeko transferentzi arruntak partidan.
Diru-laguntzak emateko Ordenantza Arautzailearen 12. artikuluak (GAO 2012/05/29) laguntzen justifikazioa urkeztu baino lehen ordainketa aurreratuak egiteko ahalmena ematen dio Udalari, diru-laguntzaren helburua diren ekintzak gauzatzeko ezinbesteko finantzabide moduan. Diru-laguntza emateko proposarilenak laguntzen aurrerapenak egitea eskatu du kirol klubek eta taldeek finantzabide hori beharrezkoa dutela arrazoituz.

2020. ekitaldiko Zerbitzu Publikoa eskaini eta Jarduera Administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen zerga-agintaraudiaren baitan, kirol talde bakoitzak jasoko duen diru.:laguntza kopuru osotik Udal Kirol Patronatuko instalazioak erabiltzeagatik ordaindu behar duten tasa gutxituko da.

Dagokigun diru-laguntza lerroa bat dator Udal honek diru­ laguntzak emateko onartu duen Plan Estrategikoarekin, eta aurreikusita <lago Udalaren 2020. urteko aurrekontuko exekuzio oinarrietan, bai eta 2020-2022 Diru-laguntzen Plan Estrategikoan ere. Eskumenari dagoldonean, berriz, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1. artikuluan dioena jarraituz,

ERABAKI DUT:

Azpeitiko kirol elkarte eta taldeei ohizko jarduerarako diru­ laguntzak emateko 2020. ekitaldiko deialdian:

1.- Lagun-Onak CD
Ohiko diru-laguntza: 8.135,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -4.756,00 €
Diru-laguntza guztira: 3.379.00 €

2.- Iraurgi Saskibaloia
Ohiko diru-laguntza: 10.735,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -1.706,00 €
Diru-laguntza guztira: 9.029,00 €

3.-Azpeitiko Karate Elkartea
Ohiko diru-laguntza: 1.093,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -118,00 €
Uiru-lae:untza guztira: 975.00 €

4.- Ikasberri K.E.
Ohiko diru-laguntza:4.272,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -854,00 €
Diru-lae:untza 2uztira: 3.418.00 €

5.- Xaputarrak Xake Kirol Kluba
Ohiko diru-laguntza: 925,00 € UKP
bazkide ordenantza: -0,00 €
Diru-la2untza 2uztira: 925,00 €

6.- Izarraitz Igeri Elkartea
Ohiko diru-laguntza: 3.652,00 €
UKP bazkidelza ordenantza: +1.650,00 €
Diru-laguntza guztira: 5.302,00 €

7.- Ilunpe Pelo_ta Elkartea
Ohiko diru-laguntza: 1.679,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -886,00 €
Diru-laguntza guztira: 793.00 €

8.- Xeye Atletismo K.E.
Ohiko diru-laguntza: 5.152,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: +240,00 €
Diru-laguntza guztira: 5.392,00 €

9.- Lagun Onak M.B.
Ohiko diru-laguntza: 2.768,00 € UKP
bazkidetza ordenantza: 00,00 €
Diru-laguntza guztira: 2.768,00 €

10.- Loretoki gimnastika kirol kluba
Ohiko diru-laguntza: 1.111,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -110,00 €
Diru-laguntza guztira: 1.001,00 €

11.- Lagun Onak Txirrindulari Elkartea
Ohiko diru-laguntza: 2.873,00 € UKP
bazkidetza ordenantza: 00,00 €
Diru-laguntza guztira: 2.873.00 €

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea