wrapper

Agerraldi publikoko dokumentuak

 

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2022)DATA
Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen enplegatu publikoek modalitate presentziala eta ez-presentziala barne hartzen dituen sistema misto baten bidez zerbitzua emateko araudia 2022/11/23
Iraungitzeagatik baja prozedura jakinaraztea 2022/11/23
Azpeitiko Kirol Patronatuaren aurrekontuan lehen kreditu aldaketa 2022/11/14
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2022/11/09
Panteoiaren titulartasun aldaketa 2022/11/02
2022ko aurrekontuen 8. kreditu aldaketaren behin betiko onarpena 2022/10/21
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/10/17
2023. ekitaldirako zerga agintarauak aldatzeko espedientea: jendaurreko erakustaldia 2022/10/06
Borondatezko erretiro aurreratuaren gaineko neurriei buruzko akordioa argitaratzea 2022/10/03
Azpeitian parke fotovoltaiko bat ezartzeko Plan Bereziaren behin betiko onarpena 2022/09/29
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/09/29
Eguzki-instalazio fotovoltaiko bat instalatzeko jarduera sailkatuaren tramitazioan jendaurreko erakustaldia. 2022/09/27
2022.urteko Ibi tasaren errolda jendeaurrean jartzea 2022/09/26
Azpeitiko 2022ko aurrekontua 8. kreditu zenbakia duen aldaketa 2022/19/23
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/09/16
2022.urteko Taxi geltokian leku gordetzearen tasaren errolda jendeaurrean jartzea 2022/09/14
2022.urteko 3. hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2022/09/14
Iraungitzeagatik baja prozedura jakinaraztea 2022/09/13
Epaimahaigaien zerrendak osatzeko indarrean dagoen hautesle-erroldaren jendaurreko erakustaldia 2022/09/12
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/08/29
Azpeitiko hirigintza antolamenduaren Plan Orokorraren "4.1 Santutxo" eta "1.2 Done Jakue Kalea, 3" azpieremuetarako Plan Bereziaren haserako onarpena 2022/07/28
Larrin 22 HEko Plan Partzialaren aldaketaren hasierako onarpena 2022/07/27
2022. urteko azokaren gaineko tasaren errolda jendeaurrean jartzea 2022/07/21
Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen arabera izapidetu beharreko jarduera sailkatuaren eskaera: gasolindegia 2022/07/14
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/07/04
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/07/01
2022.urteko 2.hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2022/06/28
Alkatetzaren funtzioen eskuordetza 2022/06/22
Iraungitzeagatik Baja prozedura jakinaraztea 2022/06/14
Errolda inskripzioa berritu behar dutenak 2022/06/14
Azpeitiko udalerrian administrazio-emakida ematea, atrakzio eta/edo azoka-postuak jartzeko 2022/06/13
2022. urteko autokarabana eta karabanentzako perdillegi 1ean aparkatzeko eremuaren erabilera 2022/06/13
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/06/08
Oñatz Auzoa, 158n dagoen Urdanzuri baserria berreraikitzea 2022/06/07
Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketaren behin betiko onarpena 2022/06/07
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/05/31
Azpeitiko baratze ekologikoak esleitzeko eta kudeatzeko erregelamendua behin betiko onarpena 2022/05/26
2022ko ekitaldiko aurrekontuan 3.zenbakia duen kreditu aldaketaren behin betiko onarpena 2022/05/26
Azpeitiko baratze ekologikoko programaren behin betiko zerrenda 2022/05/24
2022eko ekitaldiko Kontu Orokorraren jendeaurreko entzunaldia 2022/05/18
Autokontsumorako Hegaztien Ustiategien Erregistroan Alta emateko aldez aurreko jakinarazpena 2022/05/10
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/05/10
2022ko ekitaldiko aurrekontuan 5.zenbakia duen kreditu aldaketaren hasierako onarpena 2022/05/05
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/05/03
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2022/05/03
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2022/04/26
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/04/25
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2022/04/25
Iraungitzeagatik baja prozedura 2022/04/25
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/04/12
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/04/12
Azpeitiko baratze ekologikoko programaren barruan baratze bat eskatzeko deialdia  2022/04/12
Biztanle Erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2022/04/11
Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa  2022/04/08
2022ko ekitaldiko aurrekontuan 3.zenbakia duen kreditu aldaketaren hasierako onarpena  2022/04/07
Biztanle erroldan ofiziozko bajak jakinaraztea 2022/04/05
2022.urteko 1.hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2022/03/29
Iraungitzeagatik baja prozedura 2022/03/29
Azpeitiko baratze ekologikoak esleitzeko eta kudeatzeko Erregelamendua 2022/03/18
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/03/16
Biztanleen erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/03/16
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/03/14
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/03/14

Ohiko bizileku baimena ez duten eta Europako erkidegokoak ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena

2022/02/18
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2022/02/17
Biztanle Erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2022/02/11
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/02/09
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/02/04
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/02/04
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/02/04
 Biztanle Erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena  2022/01/19
Azpeitiko Mugikortasun Plana 2022/01/21

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2021)DATA
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/12/30
Biztanle Erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2021/11/29
Biztanle Erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2021/11/23
Oñatz Auzoa 191an haragi-oilaskoak ekoizteko jarduera ezartzeko jendaurrean argitaratzea 2021/11/15
Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen dirulaguntzen ordenantza orokorraren haserako onarpena 2021/11/08
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2021/11/05
Baserriko txerriak aire zabalean gizentzeko proiektua  2021/10/28
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/10/22
Ohiko bizileku baimena ez duten eta Europako erkidegokoak ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena Europako erkidegokoak ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena 2021/10/21
2021eko aurrekontuan 6. zenbakia duen kreditu aldaketaren espedientea behin behinekoz onartzea 2021/10/08
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/10/01
"Arana Ingurunea" 4.HE.ko 4.3 "Esklabak-Iturtzulo" azpieremurako Urbanizazio Proiektuaren Testu Bateratua 2021/09/30
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/09/22
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/09/22
2021. urteko ibi tasaren errolda jendeaurrean jartzea 2020/09/21
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2021/09/20
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/09/10
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/08/31
2021.urteko azokaren gaineko tasen errolda jendaurrean jartzea 2021/08/30
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/08/30
Ohiko bizileku baimena ez duten eta Europako Erkidegokoak ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena 2021/08/30
Alkatearen ordezkapena abuztuan 2021/08/04
" Esklabak-Iturzuloa" 4.3 azpieremuari dagokion Urbanizazio Proiektuaren testu bateginaren hasierako onarpena 2021/07/23
Azpeitian parke fotoboltaiko bat ezartzeko Plan Berezia onartzea 2021/07/05
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/07/05
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/06/28
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/07/28
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea  2021/06/22
Uraren Euskal Agentziak emandako ur aprobetxamendurako emakida 2021/06/18
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/06/16
Baserriko txerriak aire zabalean gizentzeko ustiapena  2021/06/15
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/05/31
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/05/31
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/05/31
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/05/31
Udaleko 2020ko Kontu Orokorren aldeko Txostena 2021/05/27
Anbulategi ondoko zubiaren irisgarritasuna hobetzeko proiektua (2. fasea) jendaurrean jartzea 2021/05/24
Biztanle erroldan ofizioazko baja jakinaraztea 2021/05/12
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2021/04/30
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2021/04/16
Ediktua: testamentu olografoa egiaztatzeari eta protokolizatzeari buruzko iragarkia  2021/04/14
Azpeitiko udalerriko landabide publikoak arautzeko udal ordenantza hasierako izaeraz onartzea  2021/03/29
Azpeitiko udalerriko etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen udal-araudiaren 7. artikuluaren aldaketa hasieran onartzea 2021/03/29
Azpeitiko Artzubia Etorbideko 19 bis zenbakian dagoen eraikinaren legezko arrui-egoera zehazteko espedientea izapidetzea 2021/03/24
Ur aprobetxamendurako eskubidea amaitzea  2021/03/24
Elosiaga Auzoko Iturralde-Erdikoa, 378 baserria berreraikitzeko eskaera 2021/03/16
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena  2021/03/10
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena  2021/03/05
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea  2021/03/05
 2021eko otsailaren 23ko Osoko Bilkuran, onartutzat eman ziren Ordenantza Fiskalen aldaketak 2021/03/01

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2020)DATA
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea  2020/12/02
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena  2020/11/10
Udal-ekipamenduen bidez Azpeitian kultura sustatzeko Udalarekin elkarlanean lankidetza-proiektuak aurkezteko deialdia. 2020/10/28 
2021 eta 2022 urteetarako epaimahaigaien zerrenda 2020/20/21
2020ko aurrekontuan 5. kreditu zenbakaren aldaketaren espedientea onartzea 2020/10/21
2021eko Ordenantza Fiskalen hasierako onarpena 2020/10/19
Azokaren gaineko tasaren errolda  2020/10/08
Uraren Euskal Agentziak emakida eskubidea amaitzeko prozedura administratiboari hasiera 2020/09/29
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/09/29
Azpeitiko Udalaren eta Sprilur, SA sozietatearen arteko hirigintza-hitzarmena, Azpeitiko HAPOko Larrin 22. HE garatzeari dagokiona  2020/09/25
2020. urteko IBI tasaren errolda jendaurrean jartzea 2020/09/21
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena  2020/09/21
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/09/17
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2020/09/11
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/09/10
Epaimahairako hautagaien zerrendak osatzeko hautesle erroldaren erakusketa 2020/09/09
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/09/02
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/08/03
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/08/03
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/08/03
2020. urteko Mahaien eta Aulkien gaineko tasaren errolda 2020/07/29
Alkatearen ordezkapena abuztuan  2020/07/27
Izarraitz Auzoa 54an, Zabalaga Goikoa Baserria berreraikitzeko eskaera  2020/07/10
Covid-19 aren eragina arintzeko neurriak jasotzen dituen Sustapeneko Plan Integralaren iragarkia  2020/07/01
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2020/06/26
Udalaren jabetzako finka bat Eusko Jaurlaritzari ematea zuzkidura etxebizitzak eraikitzeko  2020/06/17
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2020/06/16
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2020/06/01
Udaleko kontu orokorraren aldeko txostena 2020/05/29
2020. urteko estalgarria tasaren errolda jendaurrean jartzea 2020/05/25
Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Lege Orokorraren arabera izapidetu beharreko jarduera ezartzeko eskaera _Jarduerako lizentziaren pean dagoen sailkatutako jarduera-. 2020/04/14
Ohiko bizilekua ez duten eta Europako erkidegokoak ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena  2020/03/11
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/03/09
Herriko ekonomiaren sustapenerako diru-laguntza programren oinarrien eta 2020 deialdiaren hasierako onarpena  2020/03/09
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea  2020/03/04
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/02/18
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/02/17
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2020/02/17
Lizentziari loturiko jarduera sailkatua, Garmendigain industrialdea 5 2020/02/10
Ur aprobetxamendurako eskubidea amaitzea 2020/02/05
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/01/31
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/01/28
Azpeitiko Udaleko eta bere erakunde Autonomiadunetako lanpostuen zerrenda aldatzearen onarpena 2020/01/27
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2020/01/17
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2020/01/16
Azpeitiko Udalarentzat eta bere erakunde autonomiadunentzat datuen babeserako delegatua izendatzea 2020/01/15
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/01/13
 Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/01/07 

 AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2019)  
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2019/12/09
Eguneko arreta zerbitzua, erregelamenduaren hasierako onarpena 2019/12/09
2020ko Aurrekontuen onarpenaren iragarkia 2019/12/05
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2019/12/05
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2019/11/11
HAPO 23 Antzibarrena Xehetasun Azterlana (Elmubas Iberica SL) 2019/11/06
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2019/10/25
Azpeitiko Udaleko eta bere Erakunde Autonomiadunetako lanpostuen zerrenda 2019/10/21
Biztanle erroldan ofizozko baja jakinaraztea 2019/10/21
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2019/10/17
2019ko urriaren 15ean egindako Osoko Bilkuran onartutzat eman ziren Ordenantza Fiskalen aldaketak 2019/10/16
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2019/10/15
Biztanle errolda ez berritzeagatik iraungitze baja jakinarazpena 2019/10/14
Hauteskunde mahai eta hauteslekuak 2019/10/01
Hautesle-erroldaren erakusketa 2019/10/01
Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua arautzen duen udal arautegiaren behin betiko onarpena 2019/09/02
Azpeitiko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak sinatutako hitzarmenaren formalizazioa, Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko 2019/08/22
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2019/07/24
Azpeitiko Garmendipe kalea 8an, Pub jarduera bat irekitzeko eskaera 2019/07/24
Loiolako auzoan dagoen bide zatiaren izaera juridikoa ikertzeko espedientea 2019/07/18
2019ko aurrekontuan 2.zenbakia duen kreditu aldaketaren espedientea onartzea 2019/07/18
MENDIARAZ S.L.- Jarduera ezartzeko eskaera Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege orokorraren arabera tramitatu behar dena 2019/07/17
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2019/07/16
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2019/07/11
Azpeitiko hilerrian udalak dituen banako hezurtegien eskaintza zabaltzea 2019/07/09
Biztanle errolda ez berritzeagatik iraungitze baja jakinarazpena 2019/07/09
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2019/07/08
Udal Plenoaren erabakia, udal karguak betetzeagatik ordansariei buruzkoa, eta udal organo kolegiatuetako bilkuretara joateagatik ordainketei buruzkoa 2019/07/05
Herriaren Gobernu Batzordearen eraketa eta alkateordeen izendapenak 2019/07/05
Osoko bilkurak egiteko maiztasuna 2019/07/04
Batzorde berriemaile iraunkorretako lehendakarien izendapenak 2019/07/04
Udal Plenoaren akordioa, batzorde berriemaile iraunkorrak sortzeari buruzkoa 2019/07/04
Udalbatzaren eraketa eta Alkate lehendakariaren izendapena 2019/07/03
Azpeitiko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak elkarrekin zuten hitzarmenaren indarraldia (zuzenean zerbitzua) amaitutzat eman da berria sinatu arte 2019/06/11
K1 EKOPAISAIA, S.L.L- Behin behineko obra eta erabileraren tramitazioa: aparkalekua duen lorazaintza eta paisajismo jarduera 2019/06/05
2019. urteko estalgarria tasaren errolda jendaurrean jartzea 2019/05/21
Udaleko Kontu Orokorraren aldeko txostena 2019/05/21
2019. urteko hilerria tasaren errolda jendaurrean jartzea 2019/05/17
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2019/05/17
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2019/05/16
Azpeitiko Udaleko eta bere Erakunde Autonomiadunetako lanpostuen zerrenda 2019/05/14
Barne Kontrolaren Araudia 2019/05/14
Biztanle errolda ez berritzeagatik iraungitze baja jakinarazpena 2019/04/17
Azpeitiko Done jakue kalea 7an, babes publikoa duten 4 etxebizitza eta bere eranskinak eraikitzeko Azpeitia Berritzen S.A.k aurkeztu duen eraikuntza proiektuaren jendaurreko erakustaldia 2019/04/10
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2019/03/22
Elosiaga auzoa, 364 dagoen Kanpaskoa baserria berreraikitzeko eskaera 2019/03/12
Inversiones Sectores Varios, S.L. enpresa-ren lizentzia eskaera 2019/02/20
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2019/02/15
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2019/02/14
Biztanle errolda ez berritzeagatik iraungitze baja jakinarazpena 2019/01/21
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea  2019/01/11 

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2018)DATA
2019ko Aurrekontu Orokorraren hasierako onarpena. 2018/12/05
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2018/11/29
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2018/11/27
Jarduera sailkatua ezartzeko eskaera: Técnicas de Movimiento Ibiltek S.L. 2018/11/16
Azpeitiko Aitzumarriagagoikoa baserrian ikuilua jartzeko eskaera. 2018/11/15
Azpeitiko udalerriko etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzeko erregelamendua. 2018/11/08
Azpeitiko udalerrian kaleko salmenta arautzen duen Udal ordenantza 2018/11/05
Kreditu Aldaketa 4zk.ko espedientea. 2018/10/03
2019ko Ordenantza Fiskalen aldaketa onartzea. 2018/10/03
Epaimahaigaien zerrendak osatzeko indarrean dagoen hautesle-erroldaren jendaurreko erakustaldia 2018/09/19
Jarduera jartzeko eskaera: J.J.A. FOREST COMPANY S.L. 2018/09/05
Azpeitiko "Alde Zaharra" 1. HEn kokatutako eraikinetako fatxadak birgaitzeko diru-laguntzak arautzen dituen Ordenantzaren ALDAKETA PROPOSAMENA. 2018/09/04
Calderería AIZGO S.L.: hutsen zuzenketa 2018/08/09
Alkatetza funtzioak eskuordetzea. 2018/08/03
Erregimen Orokorreko 8 etxebizitza tasatu eta beren trastelekuak, Azpeitiko Bustinzuriko Errebala 4n (4 Etxebizitza) eta Done Jakue 7n (4 Etxebizitza), esleitzeko oinarriak. 2017/07/20
Hiri antolamenduko plan orokorrari dagokion AU4 "Arana Ingurunea" gune urbanistikoan, 4.3 Esklabak-Iturzulo azpi-eremuan, -1.Fasea- eraikiko diren erregimen bereziko 33 etxebizitza tasatu eta heuren gehigarriak esleitzeko oinarriak. 2018/07/20
CALDERERÍA AIZGO S.L : Jarduera ezartzeko eskaera Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege orokorraren ara-bera tramitatu behar dena. 2018/07/11
Sokin Baserria berreraikitzeko eskaera. 2018/07/10
FIRMMA SYSTEM S.L. - Jarduera ezartzeko eskaera. 2018/06/19
Azpeitiko Hiri Antolamenduaren Plangintza Orokorrean Landeta 18 HE Hirigintza eremuko Urbitatxo alde 18.4 azpieremurako Birpartzelazio Proiektuari dagokion espedientea behin betiko izaeraz onartzea. 2018/06/19
Etxebizitzetako obra txikien udal ordenantza 2018/06/04
Udaleko Kontu orokorraren Aldeko txostena 2018/05/30
Ondasun higiezinen %50eko erregarkuaren jakinarazpena. 2018/05/21
Kreditu Aldaketa 3 zk.ko espedientea, kreditu gehigarrien bidez. 2018/05/17
Azpeitiko Hiri Antolamenduaren Plangintza Orokorrean Landeta 18 HE Hirigintza eremuko Urbitatxo alde 18.4 azpieremurako Birpartzelazio Proiektuaren tramitazioaren hasiera 2018/05/03
2018-2022 Epean udal baratza ekologikoak erabiltzeko prozeduran esleipendunak eta baratza partzelak 2018/05/04
Otzokua baserria berreraikitzeko eskaera. 2018/04/09
Otsokua-zahar berreraikitzeko eskaera. 2018/03/28
Foru Kontratazioen Zentralaren bidez arratoiak eta intsektuak hiltzeko zerbitzua emateko esparru akordiotik (X13018) eratorria 2018/02/14
 Foru Kontratazioen Zentralaren bidez posta zerbitzua emateko esparru akordiotik (X15019) eratorria  2018/02/14
Foru Kontratazioen Zentralaren bidez lan arriskuen prebentziorako zerbitzua emateko esparru akordiotik (X14010) eratorria 2018/02/14
Urola Erdiko Mankomunitateko estatutuen aldaketa. Hasierako onespena eta jendaurreko erakusketa. 2018/02/02
2018 Aurrekontu Orokorra 2018/01/29
«LANDETA» 18. Hirigintza-Eremuko «18.4 Urbitatxo Alde» Azpieremuari dagokion kontzertazio-hitzarmenaren proposamena 2018/01/29
Jarduera klasifikatua Fundación Tecnalia Research And Inn. 2018/01/29
Azpeitia-Urrestilla bizikleta eta oinezkoentzako bidearen eraikuntza proiektua (Gakoa: 4-BI-37/2015) eta proiektu horrek atxikiako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzea 2018/01/02

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2017)
DATA
Antolamenduaren Plangintza Orokorreko “Landeta” 18. H.E. eremuan 18.4 “Urbitatxo alde” azpieremurako Urbanizazioa 2017/10/24
Azpeitiko Hirigintza Antolamenduaren Plangintza Orokorraren baitan "Alde Zaharra" 1. Hirigintza Eremuko 1.1. Azpieremurako Birpartzelazio Proiektuan titular erregistratuei eta gainontzeko afektatuei jakinarazpenak egitea 2017/10/17
2018ko ordenantza fiskalen behin-behineko onarpena 2017/10/10

Eusko Jaurlaritza eta Udalaren arteko hitzarmena Esklabetako eraikinean alokairurako etxebizitzak eraikitzeko

2017/10/05
IBI tasaren errolda 2017/09/27
Azpeitiko Hirigintza Antolamenduaren Plangintza Orokorraren baitan “Alde Zaharra” 1. Hirigintza Eremuko 1.1. Azpieremurako Birpartzelazio Proiektuan titular erregistratuei eta gainontzeko afektatuei jakinarazpenak egitea 2017/09/22
Azpeitiko HAPOn "Alde Zaharra" 1 HEko 1.1. azpieremurako Birpartzelazio proiektuaren behin betiko onarpena 2017/09/05
Alkate ordezkapenak abuztuan 2017/07/27
Azpeitiko azoka plazan postu bat okupatzeko eskubidea duen titularrarentzako jakinarazpenak 2017/07/07
5. Kreditu aldaketa 2017/07/07
Hirigintza Antolamenduaren Plangintza Orokorraren baitan “Alde Zaharra” 1. Hirigintza Eremuko 1.1. Azpieremurako Birpartzelazio Proiektuan titular erregistratuei eta gainontzeko afektatuei jakinarazpenak 2017/07/01
Errolda berritu behar dutenen zerrenda 2017/06/28
Azokaren gaineko tasaren errolda 2017/06/16
Joxe Takolo beka 2017/06/10
Arria baserriaren lurretan nekazal erabilerako behin behineko biltegia eraikitzeko baimena 2017/06/09
Gizarte-bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emango zaizkien udal-laguntzetarako 2017ko deialdia 2017/06/09
Kontu orokorrak 2017/05/30
Herriko ekonomia sustatzera zuzendutako diru-laguntzak 2017/05/24
Udal Erroldan inskripzioa berritu behar duten zerrenda 2017/05/23
Etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak emateko oinarri orokorrak 2017/05/19
Hiri Antolamenduaren Plangintza Ororrean 1“Alde Zaharra” HE Hirigintza eremuko 1.1 azpieremurako Birpartzelazio Proiektua 2017/05/10
Biztanle erroldan ofiziozko bajak 2017/04/28
Atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena 2017/04/26
Udalean herritarren arretarako zerbitzua arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena 2017/03/10
Diru-laguntzen plan estrategikoaren hasierako onarpena 2017/02/15
25 urte baino gehiagoko pertsonentzako formazio laguntzak  2017/02/15 
Sorkuntza bekaren hasierako onarpena 2017/02/15
Ezkustako hitzarmenaren hasierako onarpena 2017/02/15 
Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zergaren erroldaren informazioa 2017/02/09
Alde Zaharra 1. HEko 1.1. Azpi-eremurako kontzertazio hitzarmenaren hasierako onarpena 2017/02/02
Administrazio elektronikoko ordenantza 2017/01/30
Onelan Mekanizatuaken jarduera eskaera  2017/01/29

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2015)
DATA
Elosu baserri zaharraren ekialdeko alderdia (ekialdeko etxebizitza) berreraikitzeko eskaera 2015/12/17
Ohiko bizileku baimena ez duten eta Europako erkidegokoa ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena 2015/12/12
Loiola auzoko "turbina" etxearen inguruetan euste-horma bat egiteko lanetarako hitzarmena 2015/11/11
Erroldan berriro izena eman behar dutenen zerrenda 2015/10/21
Inbentarioaren barruan dagoen 018103BN bidearen zati batean aldaketa 2015/10/21
Alkatearen izendapena 2015/10/21
Osoko bilkurak egiteko maiztasuna 2015/10/21
Baja iraungitzeagatik 2015/09/23
Ofiziozko baja dagokion helbidean 2015/09/23
2019. urterarteko drogomenpekotasunen aurkako urte anitzeko plana     2015/09/23
Estatuaren Abokaktuaren auzi-errekurtsoa     2015/07/22
Cannabis elkartea ezartzeko eskaera     2015/07/17
Dagokien helbideetan ofiziozko baja 2015/07/02
Dagokien helbideetan ofiziozko baja 2015/06/29
Behartze bideko eginbidea jakinarazteko deia 2015/06/22
Dagokien helbideetan ofiziozko baja 2015/06/22
Zilindro eta osagai hidraulikoen fabrikazioa jartzeko eskaera 2015/06/19

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea