wrapper

Ez ohiko kirol ekimenei laguntzak

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2013-2015 plan estrategikoaren baitan, eta Alkatetzak 2015eko apirilaren 28an emandako Ebazpenaren bidez, 2015. ekitaldian 3.000 €tik gorako dirulaguntza hau eman zen:

Erakundea: Azpeitiko kirol elkarteak.

Arrazoia: Kirola suspertzea helburu duen Udalaren erreglamenduaren baitan, ez ohiko kirol ekimenak burutzeko laguntzak.
Zenbatekoa: 18.840 €.
Partida: 1 0500.481.431.0002 2015.

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea