wrapper

DYAren urteko laguntza

2016ko irailaren 29an Azpeitiko Udalaren eta DYA erakundearen artean sinatu zen hitzarmenaren arabera, 2016ko ekitaldiaren kargura 3.000 €tik gorako dirulaguntza eman da:

Erakundea: DYA Errepidean Laguntzeko Elkartea, Gipuzkoa.
Arrazoia: Zeregin humanitario eta soziala, udal jardueretan ematen dituen zerbitzuen bidez, formazioa segurtasun publikoaren arloan eta boluntariotzaren sustapena.
Zenbatekoa: 11.000 €.
Partida: 1 1000.481.912.00.01 2016

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea