wrapper

Hitza, Uztarria eta erlori emandako dirulaguntzak

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016ko Plan Estrategikoaren baitan, eta Udalbatzak 2016ko azaroaren 8an onartutako hitzarmenen arabera, 2016. ekitaldian euskarazko toki hedabideen jardunari atxikitutako 3.000 €tik gorako dirulaguntza hauek eman dira:

Erakundea: Urola Kostako Hedabideak S.M (Hitza).
Arrazoia: Euskararen komunikazio proiektuan gardentasuna eta partaidetza sustatzea.
Zenbatekoa: 27.000 €.
Partida: 1 0401.481.334,00,01 2016

Erakundea: Erlo Telebista.
Arrazoia: Euskararen komunikazio proiektuan gardentasuna eta partaidetza sustatzea.
Zenbatekoa: 6,000 €.
Partida: 1 0401.481.334,00,01 2016

Erakundea: Uztartzen Euskara Elkartea (Uztarria).
Arrazoia: Euskararen komunikazio proiektuan gardentasuna eta partaidetza sustatzea.
Zenbatekoa: 34,046 €.
Partida: 1 0401.481.334,00,01 2016

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea