wrapper

Hezkuntza eskaintza sustatu eta eskola zentruen instalazioen kalitatea bermatzeko laguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016eko plan estrategikoaren baitan, eta Udalbatza Osoak 2008ko azaroaren 6an onartutako Hitzarmenaren arabera, 3.000 €tik gorako dirulaguntza hau ematea onartu da:

Erakundea: Azpeitiko Ikasberri Ikastola.

Arrazoia: Udalerrian hezkuntza eskaintza sustatu eta eskola zentruen instalazioen kalitatea bermatzea.

Zenbatekoa:135.659,05 €.
Partida: 1 0300.481.323.40.01 2016

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea