wrapper

Alde Zaharreko eraikinak birgaitzeko laguntzak

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluan eta Dirulaguntzak emateko Ordenantza arautzailearen 9.6. artikuluan adierazitakoaren arabera, Azpeitiko Udalak Plangintza Orokorraren "Alde Zaharra" 1 Hen kokatutako eraikinetako fatxadak birgaitzeko dirulaguntzen publizidadea emango da (Dirulaguntzaren oinarriak Udalbatzak 2016ko maiatzaren 3an onartu zituen eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2016ko ekainaren 1ean argitaratu ziren 125. zk).
Onartutako dirulaguntzen zenbateko osoa: 6.186,15 €.

-Perez Arregi, 7 eta 8: 1.320 €
-Plaza Txikia, 1: 1080 €
-Plaza Nagusia, 10: 3.786,15 €

Aurrekontu-atala:
1 0300.481.326.00.01 2016

Azpeitiko Udalaren web orrian eta www.Gipuzkoairekia.eus sede elektronikoan onuradunak eta bakoitzari emandako dirulaguntzak jaso dira, kasuz kasu.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea