wrapper

Bai Euskarari Ziurtagiria sustatzeko dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2013-2015 plan estrategikoaren baitan, eta 2015eko martxoaren 26an onartutako hitzarmenaren arabera, 2016. ekitaldian 3.000 €tik gorako dirulaguntza hau eman zen (Alkatetzak 2016ko maiatzaren 3an emandako ebazpena):

Erakundea: Bai Euskarari ziurtagiriaren Elkartea.
Arrazoia: "Bai Euskarari" ziurtagiria sustatzea Azpeitiko herrian.
Zenbatekoa: 3,000 €.
Partida: 1 0401.481.451.10.01

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea