wrapper

Gizarte bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emandako udal laguntzak

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluan eta Dirulaguntzak emateko Ordenantza arautzailearen 9.6. artikuluan adierazitakoaren arabera, Azpeitiko Udalak gizarte-bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emandako udal laguntzen publizidadea emango da (2015ko deialdia).
Laguntza hauek emateko hasierako kreditua 129.000 €koa zen. Ekitaldi hartan 6.494,41€ko gehikuntza tramitatu zen, kreditua guztira 135.494,41 izanik.

Aurrekontu-atala:
1 0600.480.231.00.01 2015

Azpeitian, 2018ko martxoaren 21ean
ALKATEAK

 

Iragarkia

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea