wrapper

Gizarte-bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emandako udal laguntzak.

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluan eta Dirulaguntzak emateko Ordenantza arautzailearen 9.6. artikuluan adierazitakoaren arabera, Azpeitiko Udalak gizarte-bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emandako udal laguntzen publizidadea emango da (2017ko deialdia).
Laguntza hauek emateko haserako kreditua 105.834 €koa zen. Ekitaldi hartan 7.189,53€ko gehikuntza tramitatu zen, kreditua guztira 113.023,53 € izanik.

Aurrekontu-atala:
1 0600.480.231.00.01 2017

Azpeitian, 2018ko martxoaren 28an
ALKATEAK

 

Iragarkia

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea