wrapper

Euskal Irrati Zerbitzuak S.L.

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitlko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016-2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta Udalbatza Osoak 2018ko maiatzaren 15ean onartutako Hitzarmenaren arabera, honako laguntza onartu da:

Erakundea: Euskal Irrati Zerbitzuak S.L

Xeclea: Azpeitiko Udalerrian euskeraren erabilera sustatzea.

Urte anitzeko laguntza: 4 ekitaldi (urtez urteko bi ekitaldi)

Eclukia: Arauntza mendian Udalak erabiltzen dituen instalazioak partekatzea.

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

Azpeitian, 2018 ekainaren 5ean.

ALKATEAK - ENEKO ETXEBERRIA BEREZIARTUA

Iragarkia

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea