wrapper

Lagun Onak Futbol taldeari emandako dirulaguntza.

Azpeitiko udalak 2018ko uztailaren 16an onartutako Hitzarmenaren arabera, honako dirulaguntza hauek ematea onartu da:

Erakundea: Lagun Onak Futbol taldea.
Arrazoia: Futboleko kirol eskola programa eta Garmendipeko futbol zelaiaren instala­zioak erabilera eta koordinazio programa bideratzea herriko futbol tadeen artean ki­rol hau sustatzeko.
Urteanitzeko laguntza: 4 urte
Zenbatekoa urteko: 30.000 €.
Partida: 1.0500.481.341.00.02 2018

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirula­guntzak arautzen dituen azaroaren 1 7ko 3 8/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikulua­ren arabera.

Iragarkia

Dekretua

Hitzarmena

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea