wrapper

Juan de Antxieta Musika Eskola-ri emandako dirulaguntza

Azpeitiko udalak 2016ko martxoaren 1 ean onartutako Hitzarmenaren arabera, honako dirulaguntza hau ematea onartu da:

Erakundea: Juan de Antxieta Musika Eskola (020092078)

Arrazoia: Azpeitiko herriko musika bandaren antolaketa eta zuzendaritza, prestakuntza eta koordinazioa, urtean zehar herrian antolatzen diren akitaldien bidez musikaren kultura sustatzeko.

Urteanitzeko laguntza: 4 urte

Zenbatekoa urteko: 47.000€

2018 ekitaldia: Alkatetzak 2018ko otsailaren 2an eta 2018ko uztailaren 4an hartutako erabakiak.

   - Alkatetzak 2018ko otsailaren 18an hartutako erabakia, 1.626,08€ko aparteko dirulaguntza

   - Alkatetzak 2018ko abenduaren 28an hartutako erabakia, 2.725,99€ko aparteko  dirulaguntza

Partida: 1 0800.481.334.00.02 2018

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

Azpeitian, 2018ko uztailaren 23an. -Alkateak- Eneko Etxeberria Bereziartua

 

 

 

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea