wrapper

Bai Euskarari ziurtagiriaren Elkartea

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016-2019 plan estrategikoaren baitan, eta Udalbatzak 2018eko irailaren 1 ln onartutako hitzarme­naren arabera, 2018. ekitaldian 3.000 €tik gorako dirulaguntza hau eman zen (Alka­tetzak 2018ko irailaren 28an emandako ebazpena):
Erakundea: Bai Euskarari ziurtagiriaren Elkartea.
Arrazoia: "Bai Euskarari" ziurtagiria susta­tzea Azpeitiko herrian.
Zenbatekoa: 3,000 €.
Partida: 1 0401.481.451.1 O.O 1
Urte anitzeko laguntza: lau ekitaldi
Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirula­guntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikulua­ren arabera.

Azpeitian, 2018ko irailaren 28an.- Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua

Iragarkia

Dekretua

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea