wrapper

Lagun-Onak Txirrindulari Elkarteari emandako dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko martxoaren 3an emandako ebazpenaren bidez, honako dirulaguntza onartu da.

Erakundea: Lagun-Onak Txirrindulari Elkartea

Arrazoia: Ezohiko txirrindularitza proba (Gipuzkoako Klasika) antolaketak elkarteari suposatu dizkion gastuetan laguntzea.

Ez- ohiko dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa : 3.000€

Partida: 1.0500.481.341.00.02

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea