wrapper

Azpeitiko Matxinbentako jaien antolatzaileei emandako dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko urtarrilaren 16an emandako ebazpena kontuan izanik, honako dirulaguntza onartu da.

Erakundea: Azpeitiko Matxinbentako jaien antolatzaileak

Arrazoia: Azpeitiko auzoetako herri-jaien programak finantzatzea (antolatzea, gauzatzea eta zabaltzea).

Dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa : 1.642€ urteko

Partida: 1.0800.481.338.00.01

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea