wrapper

Hezkuntza osagarria eskaintzen duten zentroei laguntzak

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko apirilaren 9an emandako ebazpena kontuan izanik, honako dirulaguntza onartu da.

Erakundeak: Arte eta Diseinu Zentroa eta Juan de Antxieta Musika Eskola.

Arrazoia: Hezkuntza proiektuen eta egindako jardueren finantzaketan laguntzea eta mantentze-gastuei aurre egitea.

Dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa:
- Arte eta Diseinu Zentroa: 7.050€
- Juan de Antxieta Musika Eskola: 25.400€

Partida: 1 0300.481.326.20.01

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

 

Ebazpena

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea