wrapper

Peña Elorza Taldeari osasun-azterketak egiteko dirulaguntzak

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin 2012ko irailaren 3an Azpeitiko Udalak eta Urola Zentro Medikoak sinatutako hitzarmenaren baitan honako diru laguntzak onartu dira.

Alkatetzak 2018ko uztailaren 17an hartutako erabakia.

Erakundea: Peña Elorza Taldea

Arrazoia: Osasun-azterketak egiteko laguntzak.

Dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa : 74€

Partida: 1 0500.481.341.00.02

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea