wrapper

Urrestilla auzoko festa Elkarteari emandako dirulaguntza San Inazio festetan txosna gunea antolatzeko

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko uztailaren 14an emandako ebazpena kontuan izanik, honako dirulaguntza onartu da. (Azpeitiko auzoetan egingo diren festetako programen garapena 2018ko deialdia Alkatetzak otsailaren 27an onartutakoa).

Erakundea: Urrestilla auzoko festa elkartea

Arrazoia: San Inazio festetan txosna gunea antolatzea eta bertan emango diren ekintzen antolaketa.

Ez-ohiko dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa : 10.730,40€

Partida: 1 0800.481.338.00.01

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea