wrapper

Herri Urrats Elkarteari emandako dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko irailaren 25an emandako ebazpena kontuan izanik, honako dirulaguntza onartu da.

Erakundea: Herri Urrats Elkartea

Arrazoia: Herri Urrats ekimenarekin bat egitea. Euskeraren sustapena.

Ez-ohiko dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa : 1.500€

Partida: 1 0800.481.338.00.01

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea