wrapper

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluari emandako dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko ekainaren 25an emandako ebazpenaren bidez honako dirulaguntza onartu da.

Erakundea: Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua

Arrazoia: Euskararen normalizazio prozesua areagotzea, sustazea eta dinamizatzea.

Dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa :2.000€

Partida: 1 0300.481.335.00.01

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea