wrapper

Izarraitz Igeri Elkarteari osasun-azterketak egiteko dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin 2012ko irailaren 3an Azpeitiko Udalak, Urola Zentro Medikoak eta Eliku Zentroak sinatutako hitzarmenaren baitan, Alkatetzak 2017ko ekainaren 13an emandako ebazpenaren bidez honako dirulaguntza onartu da.

Erakundea: Izarraitz Igeri Elkartea

Arrazoia: Osasun-azterketak egiteko laguntzak

Dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa: 340€

Partida: 1 0500.481.341.00.02 2017

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera. 

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea