wrapper

Uztartzen Euskara Elkartea-ri (Uztarria) emandako dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko abenduaren 28an emandako ebazpenaren bidez honako dirulaguntza onartu da. 

Erakundea: Uztartzen Euskara Elkartea (Uztarria)

Arrazoia: 2018ko Irudhitzen Lehiaketa eta egutegia proiektu osagarria bultzatzea

Dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa: 2.463€

Partida: 1 0401.481.334.00.01 2018

 

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea