wrapper

Gipuzkoako DYA-ri emandako dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko azaroaren 15ean emandako ebazpenaren bidez honako dirulaguntza onartu da.

Erakundea: Gipuzkoako DYA

Arrazoia: 2018. ekitaldian Azpeitiko zaintza, sorospenaren edo eta boluntariotzaren baloreen inguruko oinarriak zabaltzea

Ez-ohiko dirulaguntza izengabea

Zenbatekoa: 8.000€

Partida: 1 1000.481.912.00.01 2018

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea