wrapper

Hezkuntza osagarria eskaintzen duten zentroei emandako dirulaguntza

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea
Irakaskuntza ez arautuaren esparruan eskola zentruek egiten dituzten hezkuntza jarduerak finantzatzeko emandako dirulaguntza zuzenak.

Helburu zehatza: ikastetxeen gastuak partzialki finantzatzea umeen hezkuntza osatzeko eta heziketa araututik harago (musika, arteak,,,) hezten jarraitzeko.

Ebazpena: Alkatetzak 2019/03/13 emandako Dekretua.

Onuraduna:
- Arte y Diseinu zentroa: 7.050 €.
-Juan de Antxieta Musika Eskola: 25.400 €

Aurrekontuko partida:
- 1 0300.481.326.20.01 2019 (Arte y Diseinu zentroa)
- 1 0300.481.326.30.01 2019 (Juan de Antxieta Musika Eskola)

Interes orokorra: Udalerriko herritar guztiei zuzendutako hezkuntza jarduera eta proiektuen bidez, kultura-berdintasunekoen bidez, ingurumen dibertsitatekoen bidez eta inklusibitatekoen bidez hezkuntza-berrikuntza sustatzea.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea