wrapper

Gizarte larrialdietarako laguntzak (AES)

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea
Gizarte Larrialdietarako laguntzak (AES).

Oinarri arautzaileak: Diru-sarrerak bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Eusko Jaurlaritzako Legeak hainbat baliabide arautzen ditu bazterkeria arriskuak saihesteko, eta horien artean daude Gizarte Larrialdietarako Laguntzak.

2019. ekitaldirako deialdia: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailburuordetzak 2018ko abenduaren 12ko Agindua. (E.H.A.A 247 zb. 2018/12/26).

2019rako deialdiaren aurrekontua: 119.166 euro.

Espediente administratiboa - AES: 2019-12-16-: Alkatetzak 2019/12/16an amandako Ebazpena.

Aurrekontuko partida: 1.0600.480.231.00.01.2019.

Espediente honen bidez emandako kopurua osotasunean : 4912,3€.

Pertsona onuradunak: Gizarte alorreko laguntza bat delako, ez da argitaratuko onuradunen zerrenda, eta datu pertsonalen babesa lehenetsiko da.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea