wrapper

Herriko ekonomia sustapenerako emandako dirulaguntzak

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea
HERRIKO EKONOMIAREN SUSTAPENERAKO DIRULAGUNTZA PROGRAMAREN 2019KO DEIALDIAREN EBAZPENA.

Oinarri arautzaileak: osoko Bilkuraren 2017ko maiatzaren 9ko Erabakia (2017ko uztailaren 14ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 135. zk.).

2019ko deialdia: 2019ko maiatzaren 7ko osoko bilkuraren erabakia (2019-06-07ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 107. zk.).

Merkataritza-sektorean eta lehen sektorean enplegua sortzea sustatzeko dirulaguntzak (100.000 €).
2019ko deialdiaren aurrekontua: 100.000 euro

Aurrekontuko partida: "Sustapenerako dirulaguntzak": 1.1100.471.241.00.01.2019

Deialdiaren ebazpena: 2019-12-27ko Alkatetza Dekretua.
Eskaerak aurkeztea: 46
Onartutako proiektua: 44
Ukatutako proiektuak: 2

Eranskinean jaso da emandako eta ukatutako laguntzen zerrenda, bai eta laguntza horien arrazoiak ere.

Emandako dirulaguntzen zenbatekoa, guztira: 82.590,09 €.
Horren berri ematen da, Azpeitiko Udalaren dirulaguntza jardueraren publizitate-printzipioa betetzeko.

Ebazpena

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea