wrapper

Urola Kostako Hedabideak S.M (Hitza)-ri dirulaguntza zuzena

AZPEITIKO UDALA.
Iragarkia
Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016-2019 plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin hartu den 2019ko urriaren 15eko akordioaren arabera, 2019. ekitaldian euskarazko toki hedabideen jardunari atxikitutako honako dirulaguntza zuzenak onartu dira:

Ebazpena: Alkatetzak 2019ko abenduaren 27an emandako Ebazpena.
Erakundea: Urola Kostako Hedabideak S.M (Hitza).
Arrazoia: “2019ko Irudhitzen Lehiaketa eta egutegia” (Udalbatzak 2019ko urriaren 15ean onartutako laguntzaren bigarren zatia).
Zenbatekoa: 2.463 €.
Partida: 1 0401.481.334.00.01 2018

Helburu estrategikoa: Udalerrirako eta herritarrentzako interesgarriak diren euskarazko komunikazio proiektuak ahalbidetzea, esaterako, prentsa eta web orriak.

Interes orokorra: herrian euskararen hizkuntza sustatzea.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea